header new

Informacje dotyczące naboru do IV klasy o profilu piłka siatkowa w SP nr 44.

Napisane: .

W związku z zaistniała sytuacją epidemiologiczną ponownie informujemy, że termin (07.04.2020r.) testów sprawności fizycznej do klasy IV sportowej zostaje odroczony. A co się z tym wiąże,pozostałe terminy dotyczące rekrutacji do tej klasy również zostają anulowane.O kolejnych terminach będziemy Państwa na bieżąco informować.

Chcemy ponownie zachęcić do udziału w naborze do klasy IV sportowej ( są jeszcze wolne miejsca). O korzyściach płynących z uczestniczenia w nauce i szkoleniu sportowym przypominamy poniżej:

Osobom zakwalifikowanym do klasy sportowej Szkoła i Klub Patronacki- UKS"Sokół`43" zapewniają bardzo dobre warunki szkoleniowe i dydaktyczne m.in:
- szkolenie siatkarskie w ramach programu Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz PZPS - Szkolne Ośrodki Siatkarskie, - wykwalifikowaną kadrę trenersko - instruktorską,
- bazę sportową (2 sale sportowe, basen, siłownia, kompleks boisk ze sztuczną nawierzchnią, w tym 3 boiska do siatkówki plażowej), - najwyższej jakości sprzęt sportowy i ubiory sportowe,
- udział w rozgrywkach ligowych w każdej kategorii wiekowej,
- udział w obozach szkoleniowych,
- udział we współorganizacji (jako mopersi) meczów Ligi Narodów w katowickim Spodku oraz meczach Plus Ligi OS "Szopienice", - opiekę medyczną lekarza sportowego, pielęgniarki oraz masażysty,
- patronat i współpracę z Akademią Wychowania Fizycznego w Katowicach oraz Szkołą Mistrzostwa Sportowego w Katowicach.

Informujemy również, że druk zgłoszenia do klasy sportowej znajduje się na stronie internetowej Szkoły w zakładce "Rekrutacja 2020/2021 lub tutaj:
http://strona.sp44.katowice.pl/…/ZG%C5%81OSZENIE-DO-KLASY-I…

Krzysztof Nowosielski-Wicedyrektor Szkoły

 • Sponsorzy
 • Sponsorzy
 • Sponsorzy
 • Sponsorzy
 • Sponsorzy
 • Sponsorzy
 • Sponsorzy
 • Sponsorzy
 • Sponsorzy
 • Sponsorzy
 • Sponsorzy
 • Sponsorzy
 • Sponsorzy
 • Sponsorzy
 • Sponsorzy
 • Sponsorzy
 • Sponsorzy
 • Sponsorzy